Levin, Girshel' (Cebi Girsh) ben-Ar'e Leb

Levin, Girshel' (Cebi Girsh) ben-Ar'e Leb

Levin, Girshel' (Cebi Girsh) ben-Ar'e Leb

Family tree


Levin, Girshel' (Cebi Girsh) ben-Ar'e Leb

(17211721 רגיל
1720 יל
ה תפא עברי
- 18001800 רגיל
1799 יל
ה תקס עברי
)


(17401740 רגיל
1739 יל
ה תק עברי
- 17941794 רגיל
1793 יל
ה תקנד עברי
)


(17621762 רגיל
1761 יל
ה תקכב עברי
- 18421842 רגיל
1841 יל
ה תרב עברי
)

תגובות

Please log in / register, to leave a comment

מידע זה פורסם על ידי המשתמש Kirill Vaserman. הנהלת האתר אינה אחראית לתוכנו של המידע הזה. אם יש לך שאלות, בבקשה ליצור קשר עם תורם המידע. במקרים של מחלוקת, אנא פנה אלינו.

ברוכים הבאים ל JewAge!
חפש מידע אודות מקורות משפחתך