אברהם אפרון

אברהם אפרון

אברהם אפרון
 • תחום העיסוק
  מקצועות חופשיים
  Socio-intellectual activity –

  This type of activity includes following professions:

  • teacher,
  • lawyer,
  • doctor,
  • journalist, etc.
  תחום היזמות והניהול
  Enterprise -
  activity related to business and commercial work.

  This type of activity includes following professions:

  • manager,
  • businessman,
  • director,
  • high-level bureaucrat, etc.
 • הערות
  Коммерсант и ученый талмудист. Петербургсий купец 1-й гильдии. Автор книги "Мекорот хахалхот вехадиним" ("Происхождение религиозных предписаний и судебных решений"), изданной в Вильно в 1901 году. Потомок ивеницких раввинов. Первая жена его была внучкою виленского гаона Илии. Получив раввинское образование под руководством своего ученого отца, Ефрон чтением дополнил свое общее образование; и занимаясь коммерциею, свои досуги даже во время постоянных разъездов он посвящал еврейской науке. Плодом многолетних трудов Е. явилось сочинение תוכלהה רוקמ (Вильно, 1901), представляющее компендиум всего устного учения, материал которого расположен по порядку текстов Свящ. Писания, легших в основание той или другой галахи. Книга может служить прекрасным пособием для критического изучения устного учения.
 • מקור מידע
  ЕЭБЕ

כתבות

Family tree


אברהם אפרון

(18201820 רגיל
1819 יל
ה תקפ עברי
, Vilno - 19041904 רגיל
1903 יל
ה תרסד עברי
, Vilno)


(17961796 רגיל
1795 יל
ה תקנו עברי
- ינואר 9, 1867ינואר 9, 1867 רגיל
דצמבר 28, 1866 יל
ג שבט ה תרכז עברי
, Vilno)


(about 1800about 1800 רגיל
about 1799 יל
about ה תקס עברי
- )


(18281828 רגיל
1827 יל
ה תקפח עברי
, Sejriyaj - 18611861 רגיל
1860 יל
ה תרכא עברי
, Vilno)


(18441844 רגיל
1843 יל
ה תרד עברי
- 19291929 רגיל
1928 יל
ה תרפט עברי
, בלגיה)


(18461846 רגיל
1845 יל
ה תרו עברי
, VILNIUS, LITHUANIA - )


(18461846 רגיל
1845 יל
ה תרו עברי
, Vilno - )


(18471847 רגיל
1846 יל
ה תרז עברי
- )


(18471847 רגיל
1846 יל
ה תרז עברי
, Vilno - אפריל 19, 1917אפריל 19, 1917 רגיל
אפריל 6, 1917 יל
כז ניסן ה תרעז עברי
, סנקט פטרבורג)


(דצמבר 11, 1848דצמבר 11, 1848 רגיל
נובמבר 29, 1848 יל
טז כסלו ה תרט עברי
, Vilno - )


(18511851 רגיל
1850 יל
ה תריא עברי
- )


(מאי 15, 1852מאי 15, 1852 רגיל
מאי 3, 1852 יל
כו אייר ה תריב עברי
, Vilno - )


(יולי 20, 1853יולי 20, 1853 רגיל
יולי 8, 1853 יל
יד תמוז ה תריג עברי
, Vilno - )


(18561856 רגיל
1855 יל
ה תרטז עברי
- )


(18561856 רגיל
1855 יל
ה תרטז עברי
, Vilno - אוגוסט 22, 1931אוגוסט 22, 1931 רגיל
אוגוסט 9, 1931 יל
ט אלול ה תרצא עברי
, Brussels)


(18601860 רגיל
1859 יל
ה תרכ עברי
- )


(about 1865about 1865 רגיל
about 1864 יל
about ה תרכה עברי
- )


(18781878 רגיל
1877 יל
ה תרלח עברי
- )


(about 1842about 1842 רגיל
about 1841 יל
about ה תרב עברי
- )


(about 1855about 1855 רגיל
about 1854 יל
about ה תרטו עברי
, Vilno - )


(18631863 רגיל
1862 יל
ה תרכג עברי
- )


(ינואר 19, 1864ינואר 19, 1864 רגיל
ינואר 7, 1864 יל
יא שבט ה תרכד עברי
, Vilno - )


(18661866 רגיל
1865 יל
ה תרכו עברי
, Vilno - יוני 21, 1933יוני 21, 1933 רגיל
יוני 8, 1933 יל
כז סיוון ה תרצג עברי
, Берлин)


(דצמבר 21, 1868דצמבר 21, 1868 רגיל
דצמבר 9, 1868 יל
ז טבת ה תרכט עברי
, Vilno - 18871887 רגיל
1886 יל
ה תרמז עברי
)


(דצמבר 10, 1872דצמבר 10, 1872 רגיל
נובמבר 28, 1872 יל
י כסלו ה תרלג עברי
, Vilno - )


(18991899 רגיל
1898 יל
ה תרנט עברי
- 19681968 רגיל
1967 יל
ה תשכח עברי
)

תגובות

Please log in / register, to leave a comment

מידע זה פורסם על ידי המשתמש Benjamen Kretz. הנהלת האתר אינה אחראית לתוכנו של המידע הזה. אם יש לך שאלות, בבקשה ליצור קשר עם תורם המידע. במקרים של מחלוקת, אנא פנה אלינו.

ברוכים הבאים ל JewAge!
חפש מידע אודות מקורות משפחתך