אברהם וולך

אברהם וולך

אברהם וולך

כתבות

Family tree


אברהם וולך

(Przemyśl - )


(דצמבר 7, 1915דצמבר 7, 1915 רגיל
נובמבר 24, 1915 יל
ל כסלו ה תרעו עברי
, Brooklyn, New York - יוני 24, 2014יוני 24, 2014 רגיל
יוני 11, 2014 יל
כו סיוון ה תשעד עברי
)

תגובות

Please log in / register, to leave a comment

מידע זה פורסם על ידי המשתמש Avi Shtein (support). הנהלת האתר אינה אחראית לתוכנו של המידע הזה. אם יש לך שאלות, בבקשה ליצור קשר עם תורם המידע. במקרים של מחלוקת, אנא פנה אלינו.

ברוכים הבאים ל JewAge!
חפש מידע אודות מקורות משפחתך