סטפן לופטה

סטפן לופטה

סטפן לופטה

כתבות

Family tree


סטפן לופטה

(before 1824before 1824 רגיל
before 1823 יל
before ה תקפד עברי
- )


(18401840 רגיל
1839 יל
ה תר עברי
- )

תגובות

Please log in / register, to leave a comment

מידע זה פורסם על ידי המשתמש Aleksey Bakumenko. הנהלת האתר אינה אחראית לתוכנו של המידע הזה. אם יש לך שאלות, בבקשה ליצור קשר עם תורם המידע. במקרים של מחלוקת, אנא פנה אלינו.

ברוכים הבאים ל JewAge!
חפש מידע אודות מקורות משפחתך