יוסף גברילוביץ'

יוסף גברילוביץ'

יוסף גברילוביץ'

כתבות

Family tree


יוסף גברילוביץ'

(18711871 רגיל
1870 יל
ה תרלא עברי
, מינסק - )


(18391839 רגיל
1838 יל
ה תקצט עברי
, Rasejnyaj - after 1911after 1911 רגיל
after 1910 יל
after ה תרעא עברי
)


(ספטמבר 29, 1899ספטמבר 29, 1899 רגיל
ספטמבר 17, 1899 יל
כה תשרי ה תרס עברי
, Voronezh - דצמבר 5, 1993דצמבר 5, 1993 רגיל
נובמבר 22, 1993 יל
כא כסלו ה תשנד עברי
, מוסקבה)

תגובות

Please log in / register, to leave a comment

מידע זה פורסם על ידי המשתמש Shamaja Reciker. הנהלת האתר אינה אחראית לתוכנו של המידע הזה. אם יש לך שאלות, בבקשה ליצור קשר עם תורם המידע. במקרים של מחלוקת, אנא פנה אלינו.

ברוכים הבאים ל JewAge!
חפש מידע אודות מקורות משפחתך