Meir Maharshak

Meir Maharshak

Meir Maharshak
  • הערות
    Меламед в Кременчуге

כתבות

Family tree


Meir Maharshak

(before 1835before 1835 רגיל
before 1834 יל
before ה תקצה עברי
- )


(before 1815before 1815 רגיל
before 1814 יל
before ה תקעה עברי
- )


(18551855 רגיל
1854 יל
ה תרטו עברי
, Kremenchug - 19241924 רגיל
1923 יל
ה תרפד עברי
, סנקט פטרבורג)


(before 1864before 1864 רגיל
before 1863 יל
before ה תרכד עברי
- )

תגובות

Please log in / register, to leave a comment

מידע זה פורסם על ידי המשתמש Benjamen Kretz. הנהלת האתר אינה אחראית לתוכנו של המידע הזה. אם יש לך שאלות, בבקשה ליצור קשר עם תורם המידע. במקרים של מחלוקת, אנא פנה אלינו.

ברוכים הבאים ל JewAge!
חפש מידע אודות מקורות משפחתך