Noemi Emma Rabinovich

Noemi Emma Rabinovich

Noemi Emma Rabinovich
  • מקור מידע
    А. Тарадай ВЕТВИ ОДНОГО ДЕРЕВА

כתבות

Family tree


Noemi Emma Rabinovich

(18881888 רגיל
1887 יל
ה תרמח עברי
- )


(מרץ 2, 1859מרץ 2, 1859 רגיל
פברואר 18, 1859 יל
כו אדר ה תריט עברי
, Pereyaslav - מאי 13, 1916מאי 13, 1916 רגיל
אפריל 30, 1916 יל
י אייר ה תרעו עברי
, Brooklyn, New York)


(18651865 רגיל
1864 יל
ה תרכה עברי
- )

תגובות

Please log in / register, to leave a comment

מידע זה פורסם על ידי המשתמש סגור. הנהלת האתר אינה אחראית לתוכנו של המידע הזה. אם יש לך שאלות, בבקשה ליצור קשר עם תורם המידע. במקרים של מחלוקת, אנא פנה אלינו.

ברוכים הבאים ל JewAge!
חפש מידע אודות מקורות משפחתך