Leon Averbah

Leon Averbah

Leon Averbah
  • הערות
    Раввин местной еврей­ской общины в 1917-м году, общественного деятеля

כתבות

Family tree


Leon Averbah

(18581858 רגיל
1857 יל
ה תריח עברי
- )


(אוקטובר 6, 1836אוקטובר 6, 1836 רגיל
ספטמבר 24, 1836 יל
כה תשרי ה תקצז עברי
, Vilno - מאי 12, 1909מאי 12, 1909 רגיל
אפריל 29, 1909 יל
כא אייר ה תרסט עברי
, Rybinsk)


(18361836 רגיל
1835 יל
ה תקצו עברי
, Vilno - 18831883 רגיל
1882 יל
ה תרמג עברי
, Rybinsk)


(18881888 רגיל
1887 יל
ה תרמח עברי
, Rybinsk - )


(18921892 רגיל
1891 יל
ה תרנב עברי
, Rybinsk - )


(18961896 רגיל
1895 יל
ה תרנו עברי
, Rybinsk - 19661966 רגיל
1965 יל
ה תשכו עברי
, Leningrad)

תגובות

Please log in / register, to leave a comment

מידע זה פורסם על ידי המשתמש Benjamen Kretz. הנהלת האתר אינה אחראית לתוכנו של המידע הזה. אם יש לך שאלות, בבקשה ליצור קשר עם תורם המידע. במקרים של מחלוקת, אנא פנה אלינו.

ברוכים הבאים ל JewAge!
חפש מידע אודות מקורות משפחתך