Victor Arnoldo רייס

Victor Arnoldo רייס

Victor Arnoldo רייס

כתבות

Family tree


Victor Arnoldo רייס

(פברואר 11, 1927פברואר 11, 1927 רגיל
ינואר 29, 1927 יל
ט אדר ה תרפז עברי
, Bell Ville - )


(פברואר 5, 1888פברואר 5, 1888 רגיל
ינואר 24, 1888 יל
כג שבט ה תרמח עברי
, Edinburgh - יוני 18, 1940יוני 18, 1940 רגיל
יוני 5, 1940 יל
יב סיוון ה תש עברי
, Laguna Larga)

תגובות

Please log in / register, to leave a comment

מידע זה פורסם על ידי המשתמש Avi Shtein (support). הנהלת האתר אינה אחראית לתוכנו של המידע הזה. אם יש לך שאלות, בבקשה ליצור קשר עם תורם המידע. במקרים של מחלוקת, אנא פנה אלינו.

ברוכים הבאים ל JewAge!
חפש מידע אודות מקורות משפחתך