Alla Portnaya

Alla Portnaya

Alla Portnaya

Family tree


Alla Portnaya

(יולי 7, 1982יולי 7, 1982 רגיל
יוני 24, 1982 יל
טז תמוז ה תשמב עברי
, Nizhny Novgorod - )


(פברואר 9, 1954פברואר 9, 1954 רגיל
ינואר 27, 1954 יל
ו אדר ה תשיד עברי
- )


(דצמבר 12, 1955דצמבר 12, 1955 רגיל
נובמבר 29, 1955 יל
כז כסלו ה תשטז עברי
, Nizhny Novgorod - אוגוסט 21, 2008אוגוסט 21, 2008 רגיל
אוגוסט 8, 2008 יל
כ אב ה תשסח עברי
)

תגובות

Please log in / register, to leave a comment

ברוכים הבאים ל JewAge!
חפש מידע אודות מקורות משפחתך