Egor Gajdar

Egor Gajdar

  • הערות
    Экономист, выдающийся государственный деятель.

כתבות

Family tree


Egor Gajdar

(מרץ 19, 1956מרץ 19, 1956 רגיל
מרץ 6, 1956 יל
ז ניסן ה תשטז עברי
, מוסקבה - דצמבר 16, 2009דצמבר 16, 2009 רגיל
דצמבר 3, 2009 יל
כט כסלו ה תשע עברי
, מוסקבה)


(דצמבר 8, 1926דצמבר 8, 1926 רגיל
נובמבר 25, 1926 יל
ג טבת ה תרפז עברי
, Arkhangelsk - דצמבר 23, 1999דצמבר 23, 1999 רגיל
דצמבר 10, 1999 יל
יד טבת ה תשס עברי
, מוסקבה)


(19901990 רגיל
1989 יל
ה תשנ עברי
, מוסקבה - )


(19791979 רגיל
1978 יל
ה תשלט עברי
, מוסקבה - )


(19821982 רגיל
1981 יל
ה תשמב עברי
, מוסקבה - )

תגובות

Please log in / register, to leave a comment

מידע זה פורסם על ידי המשתמש Avi Shtein (support). הנהלת האתר אינה אחראית לתוכנו של המידע הזה. אם יש לך שאלות, בבקשה ליצור קשר עם תורם המידע. במקרים של מחלוקת, אנא פנה אלינו.

ברוכים הבאים ל JewAge!
חפש מידע אודות מקורות משפחתך