יצחק פוקסון

יצחק פוקסון

  • הערות
    Не умру, а буду жить и расскажу дела Всевышнего. (из Пасхальной агады)

Family tree


יצחק פוקסון

(יא אב ה תשלו עבריאוגוסט 7, 1976 רגיל
יולי 25, 1976 יל
יא אב ה תשלו עברי
, סנקט פטרבורג - )


(19411941 רגיל
1940 יל
ה תשא עברי
, סנקט פטרבורג - )


(19461946 רגיל
1945 יל
ה תשו עברי
, סנקט פטרבורג - )

תגובות

Please log in / register, to leave a comment

ברוכים הבאים ל JewAge!
חפש מידע אודות מקורות משפחתך