Sofya Milvidskaya

Sofya Milvidskaya

כתבות

Family tree


Sofya Milvidskaya

(18891889 רגיל
1888 יל
ה תרמט עברי
- 19531953 רגיל
1952 יל
ה תשיג עברי
)


(נובמבר 3, 1887נובמבר 3, 1887 רגיל
אוקטובר 22, 1887 יל
טז חשוון ה תרמח עברי
, Voronezh - יולי 4, 1964יולי 4, 1964 רגיל
יוני 21, 1964 יל
כד תמוז ה תשכד עברי
, מוסקבה)


(מאי 29, 1914מאי 29, 1914 רגיל
מאי 16, 1914 יל
ד סיוון ה תרעד עברי
- נובמבר 16, 1915נובמבר 16, 1915 רגיל
נובמבר 3, 1915 יל
ט כסלו ה תרעו עברי
)


(19251925 רגיל
1924 יל
ה תרפה עברי
- 19461946 רגיל
1945 יל
ה תשו עברי
, מוסקבה)

תגובות

Please log in / register, to leave a comment

מידע זה פורסם על ידי המשתמש Benjamen Kretz. הנהלת האתר אינה אחראית לתוכנו של המידע הזה. אם יש לך שאלות, בבקשה ליצור קשר עם תורם המידע. במקרים של מחלוקת, אנא פנה אלינו.

ברוכים הבאים ל JewAge!
חפש מידע אודות מקורות משפחתך