Issahar Ber Vilner

Issahar Ber Vilner

Issahar Ber Vilner
  • הערות
    Был торговцем.

כתבות

Family tree


Issahar Ber Vilner

(about 1791about 1791 רגיל
about 1790 יל
about ה תקנא עברי
, Sejriyaj - 18451845 רגיל
1844 יל
ה תרה עברי
, ורשה)


(17641764 רגיל
1763 יל
ה תקכד עברי
, Vilno - 18161816 רגיל
1815 יל
ה תקעו עברי
, Nejshtadt-Sukind)


( - 18941894 רגיל
1893 יל
ה תרנד עברי
)


( - 18671867 רגיל
1866 יל
ה תרכז עברי
, ורשה)

תגובות

Please log in / register, to leave a comment

מידע זה פורסם על ידי המשתמש Benjamen Kretz. הנהלת האתר אינה אחראית לתוכנו של המידע הזה. אם יש לך שאלות, בבקשה ליצור קשר עם תורם המידע. במקרים של מחלוקת, אנא פנה אלינו.

ברוכים הבאים ל JewAge!
חפש מידע אודות מקורות משפחתך