לאוניד

לאוניד

לאוניד

כתבות

Family tree


לאוניד

(מרץ 23, 2005מרץ 23, 2005 רגיל
מרץ 10, 2005 יל
יב אדר_ב׳ ה תשסה עברי
, סנקט פטרבורג - )


(יולי 18, 1977יולי 18, 1977 רגיל
יולי 5, 1977 יל
ג אב ה תשלז עברי
, סנקט פטרבורג - )


(ינואר 21, 1977ינואר 21, 1977 רגיל
ינואר 8, 1977 יל
ב שבט ה תשלז עברי
, סנקט פטרבורג - )

תגובות

Please log in / register, to leave a comment

מידע זה פורסם על ידי המשתמש נטליה Gerlovina. הנהלת האתר אינה אחראית לתוכנו של המידע הזה. אם יש לך שאלות, בבקשה ליצור קשר עם תורם המידע. במקרים של מחלוקת, אנא פנה אלינו.

ברוכים הבאים ל JewAge!
חפש מידע אודות מקורות משפחתך