Tamara Kashirina

Tamara Kashirina

  • הערות
    Актриса театра Мейерхолда. После разрыва с Бабелем вышла замуж за Всеволода Иванова, который и усыновил сына Бабеля.

כתבות

Family tree


Tamara Kashirina

(מאי 2, 1900מאי 2, 1900 רגיל
אפריל 19, 1900 יל
ג אייר ה תרס עברי
, מוסקבה - 19951995 רגיל
1994 יל
ה תשנה עברי
, מוסקבה)


(יולי 13, 1894יולי 13, 1894 רגיל
יולי 1, 1894 יל
ט תמוז ה תרנד עברי
, אודסה - ינואר 27, 1940ינואר 27, 1940 רגיל
ינואר 14, 1940 יל
יז שבט ה תש עברי
, מוסקבה)


(פברואר 13, 1927פברואר 13, 1927 רגיל
ינואר 31, 1927 יל
יא אדר ה תרפז עברי
, מוסקבה - אפריל, 2000אפריל, 2000 רגיל
מרץ, 2000 יל
אדר_ב׳ ה תשס עברי
, מוסקבה)

תגובות

Please log in / register, to leave a comment

מידע זה פורסם על ידי המשתמש Benjamen Kretz. הנהלת האתר אינה אחראית לתוכנו של המידע הזה. אם יש לך שאלות, בבקשה ליצור קשר עם תורם המידע. במקרים של מחלוקת, אנא פנה אלינו.

ברוכים הבאים ל JewAge!
חפש מידע אודות מקורות משפחתך