Arthur S. ניומן

Arthur S. ניומן

Arthur S. ניומן

כתבות

Family tree


Arthur S. ניומן

(about 1894about 1894 רגיל
about 1893 יל
about ה תרנד עברי
, Ogajo - before מאי 14, 1950before מאי 14, 1950 רגיל
before מאי 1, 1950 יל
before כז אייר ה תשי עברי
, Shaker Heights)


(about 1853about 1853 רגיל
about 1852 יל
about ה תריג עברי
, הונגריה - 18951895 רגיל
1894 יל
ה תרנה עברי
)


(יולי 3, 1857יולי 3, 1857 רגיל
יוני 21, 1857 יל
יא תמוז ה תריז עברי
, פולין - מרץ 10, 1913מרץ 10, 1913 רגיל
פברואר 25, 1913 יל
א אדר_ב׳ ה תרעג עברי
, Klivlend)


(יולי 25, 1896יולי 25, 1896 רגיל
יולי 13, 1896 יל
טו אב ה תרנו עברי
, הונגריה - אוגוסט 13, 1982אוגוסט 13, 1982 רגיל
יולי 31, 1982 יל
כד אב ה תשמב עברי
, Riverside County)


(about 1924about 1924 רגיל
about 1923 יל
about ה תרפד עברי
, Ogajo - )


(ינואר 26, 1925ינואר 26, 1925 רגיל
ינואר 13, 1925 יל
א שבט ה תרפה עברי
- ספטמבר 26, 2008ספטמבר 26, 2008 רגיל
ספטמבר 13, 2008 יל
כו אלול ה תשסח עברי
)

תגובות

Please log in / register, to leave a comment

מידע זה פורסם על ידי המשתמש Avi Shtein (support). הנהלת האתר אינה אחראית לתוכנו של המידע הזה. אם יש לך שאלות, בבקשה ליצור קשר עם תורם המידע. במקרים של מחלוקת, אנא פנה אלינו.

ברוכים הבאים ל JewAge!
חפש מידע אודות מקורות משפחתך