Berkovic

Berkovic

Berkovic

כתבות

Family tree


Berkovic

(before 1859before 1859 רגיל
before 1858 יל
before ה תריט עברי
- )


(before 1879before 1879 רגיל
before 1878 יל
before ה תרלט עברי
- )

תגובות

Please log in / register, to leave a comment

מידע זה פורסם על ידי המשתמש Vladimir Semenchuk. הנהלת האתר אינה אחראית לתוכנו של המידע הזה. אם יש לך שאלות, בבקשה ליצור קשר עם תורם המידע. במקרים של מחלוקת, אנא פנה אלינו.

ברוכים הבאים ל JewAge!
חפש מידע אודות מקורות משפחתך