משה פוקרס

משה פוקרס

משה פוקרס

כתבות

Family tree


משה פוקרס

( 1850 1850 רגיל
1849 יל
ה תרי עברי
- )


( 1870 1870 רגיל
1869 יל
ה תרל עברי
- )

תגובות

Please log in / register, to leave a comment

מידע זה פורסם על ידי המשתמש Berta Krug. הנהלת האתר אינה אחראית לתוכנו של המידע הזה. אם יש לך שאלות, בבקשה ליצור קשר עם תורם המידע. במקרים של מחלוקת, אנא פנה אלינו.

ברוכים הבאים ל JewAge!
חפש מידע אודות מקורות משפחתך