Victor

Victor

Victor

כתבות

Family tree


Victor

(18961896 רגיל
1895 יל
ה תרנו עברי
, Tsarskoye Selo - פברואר 4, 1976פברואר 4, 1976 רגיל
ינואר 22, 1976 יל
ג אדר ה תשלו עברי
, New York)


(ינואר 13, 1848ינואר 13, 1848 רגיל
ינואר 1, 1848 יל
ח שבט ה תרח עברי
- אוגוסט 25, 1915אוגוסט 25, 1915 רגיל
אוגוסט 12, 1915 יל
טו אלול ה תרעה עברי
)


(18521852 רגיל
1851 יל
ה תריב עברי
- 19301930 רגיל
1929 יל
ה תרצ עברי
)


(18961896 רגיל
1895 יל
ה תרנו עברי
- 19791979 רגיל
1978 יל
ה תשלט עברי
)


(19241924 רגיל
1923 יל
ה תרפד עברי
- 19271927 רגיל
1926 יל
ה תרפז עברי
)

תגובות

Please log in / register, to leave a comment

מידע זה פורסם על ידי המשתמש Vladimir Shufotinskij. הנהלת האתר אינה אחראית לתוכנו של המידע הזה. אם יש לך שאלות, בבקשה ליצור קשר עם תורם המידע. במקרים של מחלוקת, אנא פנה אלינו.

ברוכים הבאים ל JewAge!
חפש מידע אודות מקורות משפחתך