(גנסינה)

(גנסינה)

(גנסינה)

כתבות

Family tree


(גנסינה)

(18931893 רגיל
1892 יל
ה תרנג עברי
- 19761976 רגיל
1975 יל
ה תשלו עברי
)


(18661866 רגיל
1865 יל
ה תרכו עברי
- 19581958 רגיל
1957 יל
ה תשיח עברי
)


(פברואר 2, 1883פברואר 2, 1883 רגיל
ינואר 21, 1883 יל
כה שבט ה תרמג עברי
, רוסטוב נה דונו - מאי 5, 1957מאי 5, 1957 רגיל
אפריל 22, 1957 יל
ד אייר ה תשיז עברי
, מוסקבה)

תגובות

Please log in / register, to leave a comment

מידע זה פורסם על ידי המשתמש Iosif Polovinchik. הנהלת האתר אינה אחראית לתוכנו של המידע הזה. אם יש לך שאלות, בבקשה ליצור קשר עם תורם המידע. במקרים של מחלוקת, אנא פנה אלינו.

ברוכים הבאים ל JewAge!
חפש מידע אודות מקורות משפחתך