Michael Howard Wilding

Michael Howard Wilding

Michael Howard Wilding

כתבות

Family tree


Michael Howard Wilding

(ינואר 6, 1953ינואר 6, 1953 רגיל
דצמבר 24, 1952 יל
יט טבת ה תשיג עברי
, London - )


(יולי 23, 1912יולי 23, 1912 רגיל
יולי 10, 1912 יל
ט אב ה תרעב עברי
, Westcliffe on Sea - יולי 8, 1979יולי 8, 1979 רגיל
יוני 25, 1979 יל
יג תמוז ה תשלט עברי
, London)


(פברואר 27, 1932פברואר 27, 1932 רגיל
פברואר 14, 1932 יל
כ אדר ה תרצב עברי
, London - מרץ 23, 2011מרץ 23, 2011 רגיל
מרץ 10, 2011 יל
יז אדר_ב׳ ה תשעא עברי
, Los-Angeles)

תגובות

Please log in / register, to leave a comment

מידע זה פורסם על ידי המשתמש Avi Shtein (support). הנהלת האתר אינה אחראית לתוכנו של המידע הזה. אם יש לך שאלות, בבקשה ליצור קשר עם תורם המידע. במקרים של מחלוקת, אנא פנה אלינו.

ברוכים הבאים ל JewAge!
חפש מידע אודות מקורות משפחתך