לזר קרמן (קורנמן)

לזר קרמן (קורנמן)

לזר קרמן (קורנמן)
  • תגיות
    יהודים מפורסמים,
  • הערות
    рус. писатель. Род. в семье учителя. Печатался с 1894. Автор кн. «Шестая палата» (1895), худож. очерков («Шар поднялся», 1903), рассказов о революц. событиях «За что?!» (1906), «Потемкинские дни» (1907) и др. О. Семеновский описал и последние дни Кармена: "Деникинцы, захватившие Одессу, бросили его в тюрьму. В контрразведке требовали: выступить с призывом помогать Добровольческой армии, публично отречься от большевизма, от рассказов, напечатанных в советских газетах, тогда его освободят. Кармен не отрекся. Его били, истязали голодом, довели до полного изнеможения. Не отрекся. Он вышел из тюрьмы с обострившимся туберкулёзом, еле живой, уже обреченный, вышел незадолго до прихода Красной армии, чтобы вскоре, весной 1920 года, умереть"

Family tree


לזר קרמן (קורנמן)

(ינואר 1, 1876ינואר 1, 1876 רגיל
דצמבר 20, 1875 יל
ד טבת ה תרלו עברי
, אודסה - אפריל 19, 1920אפריל 19, 1920 רגיל
אפריל 6, 1920 יל
א אייר ה תרפ עברי
, אודסה)


(18891889 רגיל
1888 יל
ה תרמט עברי
- 19381938 רגיל
1937 יל
ה תרצח עברי
)


(נובמבר 16, 1906נובמבר 16, 1906 רגיל
נובמבר 3, 1906 יל
כח חשוון ה תרסז עברי
, אודסה - אפריל 28, 1978אפריל 28, 1978 רגיל
אפריל 15, 1978 יל
כא ניסן ה תשלח עברי
, מוסקבה)

תגובות

Please log in / register, to leave a comment

מידע זה פורסם על ידי המשתמש Avi Shtein (support). הנהלת האתר אינה אחראית לתוכנו של המידע הזה. אם יש לך שאלות, בבקשה ליצור קשר עם תורם המידע. במקרים של מחלוקת, אנא פנה אלינו.

ברוכים הבאים ל JewAge!
חפש מידע אודות מקורות משפחתך