Natalya Ryazanceva

Natalya Ryazanceva

כתבות

Family tree


Natalya Ryazanceva

(19381938 רגיל
1937 יל
ה תרצח עברי
, מוסקבה - )


(19341934 רגיל
1933 יל
ה תרצד עברי
, סנקט פטרבורג - 19861986 רגיל
1985 יל
ה תשמו עברי
, סנקט פטרבורג)

תגובות

Please log in / register, to leave a comment

מידע זה פורסם על ידי המשתמש Benjamen Kretz. הנהלת האתר אינה אחראית לתוכנו של המידע הזה. אם יש לך שאלות, בבקשה ליצור קשר עם תורם המידע. במקרים של מחלוקת, אנא פנה אלינו.

ברוכים הבאים ל JewAge!
חפש מידע אודות מקורות משפחתך