בלה פלטזינגר

בלה פלטזינגר

 • תחום העיסוק
  אומנויות
  Artistic activity –
  activity related to art.

  This type of activity includes following professions:

  • painter,
  • poet,
  • composer,
  • writer, etc.
 • הערות
  Талантливая певица-любительница, училась у Станислава Монюшко, как и её три сестры. Вышла замуж в 1863 году.
 • מקור מידע
  https://www.gnesina-museum.com/roditeli-gnesinyh

כתבות

Family tree


בלה פלטזינגר

(18371837 רגיל
1836 יל
ה תקצז עברי
, Minskaya Gub-Niya - 18911891 רגיל
1890 יל
ה תרנא עברי
, רוסטוב נה דונו)


(18691869 רגיל
1868 יל
ה תרכט עברי
, Rostov - after 1946after 1946 רגיל
after 1945 יל
after ה תשו עברי
, Usa)


(18701870 רגיל
1869 יל
ה תרל עברי
, רוסטוב נה דונו - 19401940 רגיל
1939 יל
ה תש עברי
, מוסקבה)


(18711871 רגיל
1870 יל
ה תרלא עברי
, רוסטוב נה דונו - 19181918 רגיל
1917 יל
ה תרעח עברי
, מוסקבה)


(18741874 רגיל
1873 יל
ה תרלד עברי
, רוסטוב נה דונו - 19671967 רגיל
1966 יל
ה תשכז עברי
, מוסקבה)


(18791879 רגיל
1878 יל
ה תרלט עברי
, רוסטוב נה דונו - 19531953 רגיל
1952 יל
ה תשיג עברי
, מוסקבה)


(פברואר 2, 1883פברואר 2, 1883 רגיל
ינואר 21, 1883 יל
כה שבט ה תרמג עברי
, רוסטוב נה דונו - מאי 5, 1957מאי 5, 1957 רגיל
אפריל 22, 1957 יל
ד אייר ה תשיז עברי
, מוסקבה)


(יוני 5, 1884יוני 5, 1884 רגיל
מאי 24, 1884 יל
יב סיוון ה תרמד עברי
, רוסטוב נה דונו - 19381938 רגיל
1937 יל
ה תרצח עברי
, Leningrad)


(18851885 רגיל
1884 יל
ה תרמה עברי
, רוסטוב נה דונו - 19631963 רגיל
1962 יל
ה תשכג עברי
, מוסקבה)


(18881888 רגיל
1887 יל
ה תרמח עברי
, רוסטוב נה דונו - 19421942 רגיל
1941 יל
ה תשב עברי
, מוסקבה)

תגובות

Please log in / register, to leave a comment

מידע זה פורסם על ידי המשתמש Avi Shtein (support). הנהלת האתר אינה אחראית לתוכנו של המידע הזה. אם יש לך שאלות, בבקשה ליצור קשר עם תורם המידע. במקרים של מחלוקת, אנא פנה אלינו.

ברוכים הבאים ל JewAge!
חפש מידע אודות מקורות משפחתך