Kseniya Kurakina

Kseniya Kurakina

  • הערות
    Актриса и преподаватель сценической речи.

כתבות

Family tree


Kseniya Kurakina

(19031903 רגיל
1902 יל
ה תרסג עברי
- 19881988 רגיל
1987 יל
ה תשמח עברי
, סנקט פטרבורג)


(18961896 רגיל
1895 יל
ה תרנו עברי
, Rybinsk - 19661966 רגיל
1965 יל
ה תשכו עברי
, Leningrad)


(19341934 רגיל
1933 יל
ה תרצד עברי
, סנקט פטרבורג - 19861986 רגיל
1985 יל
ה תשמו עברי
, סנקט פטרבורג)

תגובות

Please log in / register, to leave a comment

מידע זה פורסם על ידי המשתמש Benjamen Kretz. הנהלת האתר אינה אחראית לתוכנו של המידע הזה. אם יש לך שאלות, בבקשה ליצור קשר עם תורם המידע. במקרים של מחלוקת, אנא פנה אלינו.

ברוכים הבאים ל JewAge!
חפש מידע אודות מקורות משפחתך