מריאננה

מריאננה

מריאננה

כתבות

Family tree


מריאננה

(מרץ 28, 1964מרץ 28, 1964 רגיל
מרץ 15, 1964 יל
טו ניסן ה תשכד עברי
, מוסקבה - )


(about דצמבר 3, 1913about דצמבר 3, 1913 רגיל
about נובמבר 20, 1913 יל
about ד כסלו ה תרעד עברי
- 20062006 רגיל
2005 יל
ה תשסו עברי
, מוסקבה)


(יולי 21, 1933יולי 21, 1933 רגיל
יולי 8, 1933 יל
כז תמוז ה תרצג עברי
- )


(ינואר 19, 1992ינואר 19, 1992 רגיל
ינואר 6, 1992 יל
יד שבט ה תשנב עברי
, מוסקבה - )

תגובות

Please log in / register, to leave a comment

מידע זה פורסם על ידי המשתמש Dasha דיאקוב. הנהלת האתר אינה אחראית לתוכנו של המידע הזה. אם יש לך שאלות, בבקשה ליצור קשר עם תורם המידע. במקרים של מחלוקת, אנא פנה אלינו.

ברוכים הבאים ל JewAge!
חפש מידע אודות מקורות משפחתך