מרתה כהן (ארנדט)

מרתה כהן (ארנדט)

מרתה כהן (ארנדט)

כתבות

Family tree


מרתה כהן (ארנדט)

(1395 לסן1395 לסן רגיל
1395 לסן יל
ב שסו עברי
- about 1272 לסןabout 1272 לסן רגיל
about 1272 לסן יל
about ב תפט עברי
)


(אוקטובר 14, 1906אוקטובר 14, 1906 רגיל
אוקטובר 1, 1906 יל
כה תשרי ה תרסז עברי
, Hannover - דצמבר 4, 1975דצמבר 4, 1975 רגיל
נובמבר 21, 1975 יל
ל כסלו ה תשלו עברי
, Brooklyn, New York)

תגובות

Please log in / register, to leave a comment

מידע זה פורסם על ידי המשתמש ניב כץ. הנהלת האתר אינה אחראית לתוכנו של המידע הזה. אם יש לך שאלות, בבקשה ליצור קשר עם תורם המידע. במקרים של מחלוקת, אנא פנה אלינו.

ברוכים הבאים ל JewAge!
חפש מידע אודות מקורות משפחתך