Tuve Yurburgsky

Tuve Yurburgsky

Tuve  Yurburgsky

כתבות

Family tree


Tuve Yurburgsky

(about 1789about 1789 רגיל
about 1788 יל
about ה תקמט עברי
, Sejriyaj - 18671867 רגיל
1866 יל
ה תרכז עברי
, ירושלים)


(17641764 רגיל
1763 יל
ה תקכד עברי
, Vilno - 18161816 רגיל
1815 יל
ה תקעו עברי
, Nejshtadt-Sukind)


(17881788 רגיל
1787 יל
ה תקמח עברי
- 18481848 רגיל
1847 יל
ה תרח עברי
, Jurbarkas)

תגובות

Please log in / register, to leave a comment

מידע זה פורסם על ידי המשתמש Benjamen Kretz. הנהלת האתר אינה אחראית לתוכנו של המידע הזה. אם יש לך שאלות, בבקשה ליצור קשר עם תורם המידע. במקרים של מחלוקת, אנא פנה אלינו.

ברוכים הבאים ל JewAge!
חפש מידע אודות מקורות משפחתך