לאזאר ליפשיץ

לאזאר ליפשיץ

לאזאר ליפשיץ
  • הערות
    Умер от скарлатины в детском возрасте.

כתבות

Family tree


לאזאר ליפשיץ

(מינסק - מינסק)


( - 19241924 רגיל
1923 יל
ה תרפד עברי
, מינסק)

תגובות

Please log in / register, to leave a comment

מידע זה פורסם על ידי המשתמש Benjamen Kretz. הנהלת האתר אינה אחראית לתוכנו של המידע הזה. אם יש לך שאלות, בבקשה ליצור קשר עם תורם המידע. במקרים של מחלוקת, אנא פנה אלינו.

ברוכים הבאים ל JewAge!
חפש מידע אודות מקורות משפחתך