יאן לץ

יאן לץ

  • מקור מידע
    http://readly.ru/author/16859/

כתבות

Family tree


יאן לץ

(19461946 רגיל
1945 יל
ה תשו עברי
- )


(מרץ 6, 1909מרץ 6, 1909 רגיל
פברואר 21, 1909 יל
יג אדר ה תרסט עברי
, לבוב - מאי 7, 1966מאי 7, 1966 רגיל
אפריל 24, 1966 יל
יז אייר ה תשכו עברי
, ורשה)

תגובות

Please log in / register, to leave a comment

מידע זה פורסם על ידי המשתמש Avi Shtein (support). הנהלת האתר אינה אחראית לתוכנו של המידע הזה. אם יש לך שאלות, בבקשה ליצור קשר עם תורם המידע. במקרים של מחלוקת, אנא פנה אלינו.

ברוכים הבאים ל JewAge!
חפש מידע אודות מקורות משפחתך