אוה

אוה

אוה

כתבות

Family tree


אוה

(19091909 רגיל
1908 יל
ה תרסט עברי
- אוגוסט 8, 1966אוגוסט 8, 1966 רגיל
יולי 26, 1966 יל
כב אב ה תשכו עברי
, Konotop)


(about 1892about 1892 רגיל
about 1891 יל
about ה תרנב עברי
, Pokoshicy - מרץ 17, 1965מרץ 17, 1965 רגיל
מרץ 4, 1965 יל
יג אדר_ב׳ ה תשכה עברי
, Konotop)


(נובמבר 24, 1939נובמבר 24, 1939 רגיל
נובמבר 11, 1939 יל
יב כסלו ה תש עברי
, Konotop - אוקטובר 10, 2010אוקטובר 10, 2010 רגיל
ספטמבר 27, 2010 יל
ב חשוון ה תשעא עברי
, Konotop)


(about 1940about 1940 רגיל
about 1939 יל
about ה תש עברי
- about 1941about 1941 רגיל
about 1940 יל
about ה תשא עברי
, Kovylkino)

תגובות

Please log in / register, to leave a comment

מידע זה פורסם על ידי המשתמש איליה איזנשטט. הנהלת האתר אינה אחראית לתוכנו של המידע הזה. אם יש לך שאלות, בבקשה ליצור קשר עם תורם המידע. במקרים של מחלוקת, אנא פנה אלינו.

ברוכים הבאים ל JewAge!
חפש מידע אודות מקורות משפחתך