יצחק

יצחק

יצחק
  • הערות
    Шинон - город во Франции в 180 км от Наната и в 170 от Орлеана.Замок был построен на горном отроге в 954 году. В 1044 году каменная крепость перешла во владениеЖофрею Мартелю, герцогу Анжуйскому.

כתבות

Family tree


יצחק

(about 1040about 1040 רגיל
about 1040 יל
about ד תת עברי
- )


(about 1070about 1070 רגיל
about 1070 יל
about ד תתל עברי
, Chinon - before 1140before 1140 רגיל
before 1140 יל
before ד תתק עברי
)

תגובות

Please log in / register, to leave a comment

מידע זה פורסם על ידי המשתמש Benjamen Kretz. הנהלת האתר אינה אחראית לתוכנו של המידע הזה. אם יש לך שאלות, בבקשה ליצור קשר עם תורם המידע. במקרים של מחלוקת, אנא פנה אלינו.

ברוכים הבאים ל JewAge!
חפש מידע אודות מקורות משפחתך