Talya Tovah

Talya Tovah

Talya Tovah

כתבות

Family tree


Talya Tovah

(Днепр - )


(נובמבר 1, 1948נובמבר 1, 1948 רגיל
אוקטובר 19, 1948 יל
כט תשרי ה תשט עברי
, Днепр - )


(מאי 15, 1955מאי 15, 1955 רגיל
מאי 2, 1955 יל
כג אייר ה תשטו עברי
, Днепр - )

תגובות

Please log in / register, to leave a comment

מידע זה פורסם על ידי המשתמש Treiger. הנהלת האתר אינה אחראית לתוכנו של המידע הזה. אם יש לך שאלות, בבקשה ליצור קשר עם תורם המידע. במקרים של מחלוקת, אנא פנה אלינו.

ברוכים הבאים ל JewAge!
חפש מידע אודות מקורות משפחתך