Ребекка Хазак

Ребекка Хазак

Ребекка Хазак
  • תגיות
    יהודי,
  • מקור מידע
    Ilja Sundelevitš

כתבות

Family tree


Ребекка Хазак

(19081908 רגיל
1907 יל
ה תרסח עברי
, Tallinn - 19991999 רגיל
1998 יל
ה תשנט עברי
, Tallinn)


(18741874 רגיל
1873 יל
ה תרלד עברי
, Vitebsk - 19441944 רגיל
1943 יל
ה תשד עברי
, Uvelka)


(18781878 רגיל
1877 יל
ה תרלח עברי
, Pskov - 19731973 רגיל
1972 יל
ה תשלג עברי
, Tallinn)


(19071907 רגיל
1906 יל
ה תרסז עברי
, Peterburg - 19591959 רגיל
1958 יל
ה תשיט עברי
, Tallinn)


(19491949 רגיל
1948 יל
ה תשט עברי
, Tallinn - )

תגובות

Please log in / register, to leave a comment

מידע זה פורסם על ידי המשתמש Илья Сунделевич. הנהלת האתר אינה אחראית לתוכנו של המידע הזה. אם יש לך שאלות, בבקשה ליצור קשר עם תורם המידע. במקרים של מחלוקת, אנא פנה אלינו.

ברוכים הבאים ל JewAge!
חפש מידע אודות מקורות משפחתך