(אזוב)

(אזוב)

כתבות

Family tree


(אזוב)

(אוקטובר 22, 1919אוקטובר 22, 1919 רגיל
אוקטובר 9, 1919 יל
כח תשרי ה תרפ עברי
, Krasnoyarskij Kraj - יוני 8, 1969יוני 8, 1969 רגיל
מאי 26, 1969 יל
כב סיוון ה תשכט עברי
, Krasnoyarsk)


(מאי 27, 1918מאי 27, 1918 רגיל
מאי 14, 1918 יל
טז סיוון ה תרעח עברי
, Podobryanka - אוקטובר 18, 1988אוקטובר 18, 1988 רגיל
אוקטובר 5, 1988 יל
ז חשוון ה תשמט עברי
, Krasnoyarsk)


(ינואר 12, 1945ינואר 12, 1945 רגיל
דצמבר 30, 1944 יל
כז טבת ה תשה עברי
, Krasnoyarsk - )


(דצמבר 5, 1946דצמבר 5, 1946 רגיל
נובמבר 22, 1946 יל
יב כסלו ה תשז עברי
, Krasnoyarsk - אוקטובר 28, 2008אוקטובר 28, 2008 רגיל
אוקטובר 15, 2008 יל
כט תשרי ה תשסט עברי
, Krasnoyarsk)


(ספטמבר 22, 1949ספטמבר 22, 1949 רגיל
ספטמבר 9, 1949 יל
כח אלול ה תשט עברי
, Krasnoyarsk - )


(מאי 22, 1952מאי 22, 1952 רגיל
מאי 9, 1952 יל
כז אייר ה תשיב עברי
, Krasnoyarsk - )


(יוני 9, 1953יוני 9, 1953 רגיל
מאי 27, 1953 יל
כו סיוון ה תשיג עברי
, Krasnoyarsk - )


(אפריל 7, 1955אפריל 7, 1955 רגיל
מרץ 25, 1955 יל
טו ניסן ה תשטו עברי
, Krasnoyarsk - )


(יוני 5, 1956יוני 5, 1956 רגיל
מאי 23, 1956 יל
כו סיוון ה תשטז עברי
, Krasnoyarsk - )

תגובות

Please log in / register, to leave a comment

מידע זה פורסם על ידי המשתמש Miron Slyusarʹ. הנהלת האתר אינה אחראית לתוכנו של המידע הזה. אם יש לך שאלות, בבקשה ליצור קשר עם תורם המידע. במקרים של מחלוקת, אנא פנה אלינו.

ברוכים הבאים ל JewAge!
חפש מידע אודות מקורות משפחתך