אננה

אננה

אננה
  • מקור מידע
    Л. Бердников "Звёздный час барона Шафирова"

כתבות

Family tree


אננה

(Smolensk - )


(Dubrovnо - )


(16691669 רגיל
1668 יל
ה תכט עברי
- מרץ 1, 1739מרץ 1, 1739 רגיל
פברואר 18, 1739 יל
כא אדר ה תצט עברי
, סנקט פטרבורג)

תגובות

Please log in / register, to leave a comment

מידע זה פורסם על ידי המשתמש Benjamen Kretz. הנהלת האתר אינה אחראית לתוכנו של המידע הזה. אם יש לך שאלות, בבקשה ליצור קשר עם תורם המידע. במקרים של מחלוקת, אנא פנה אלינו.

ברוכים הבאים ל JewAge!
חפש מידע אודות מקורות משפחתך