Mariya Mironova

Mariya Mironova

כתבות

Family tree


Mariya Mironova

(19111911 רגיל
1910 יל
ה תרעא עברי
, מוסקבה - 19971997 רגיל
1996 יל
ה תשנז עברי
, מוסקבה)


(ספטמבר 12, 1913ספטמבר 12, 1913 רגיל
אוגוסט 30, 1913 יל
י אלול ה תרעג עברי
, סנקט פטרבורג - מרץ 6, 1982מרץ 6, 1982 רגיל
פברואר 21, 1982 יל
יא אדר ה תשמב עברי
, מוסקבה)


(19411941 רגיל
1940 יל
ה תשא עברי
, מוסקבה - 19871987 רגיל
1986 יל
ה תשמז עברי
, Riga)

תגובות

Please log in / register, to leave a comment

מידע זה פורסם על ידי המשתמש Benjamen Kretz. הנהלת האתר אינה אחראית לתוכנו של המידע הזה. אם יש לך שאלות, בבקשה ליצור קשר עם תורם המידע. במקרים של מחלוקת, אנא פנה אלינו.

ברוכים הבאים ל JewAge!
חפש מידע אודות מקורות משפחתך