Tsipa Grimovich (Gotstdyner)

Tsipa Grimovich (Gotstdyner)

Tsipa Grimovich (Gotstdyner)

Family tree


Tsipa Grimovich (Gotstdyner)

(יוני 10, 1918יוני 10, 1918 רגיל
מאי 28, 1918 יל
ל סיוון ה תרעח עברי
, Holmy - דצמבר 12, 2008דצמבר 12, 2008 רגיל
נובמבר 29, 2008 יל
טו כסלו ה תשסט עברי
, Konotop)


(about מאי, 1910about מאי, 1910 רגיל
about אפריל, 1910 יל
about ניסן ה תרע עברי
- יוני 22, 1941יוני 22, 1941 רגיל
יוני 9, 1941 יל
כז סיוון ה תשא עברי
, וילקבישקי)


(דצמבר 25, 1935דצמבר 25, 1935 רגיל
דצמבר 12, 1935 יל
כט כסלו ה תרצו עברי
, Днепр - )


(ספטמבר 5, 1938ספטמבר 5, 1938 רגיל
אוגוסט 23, 1938 יל
ט אלול ה תרצח עברי
, Chuguev - )

תגובות

Please log in / register, to leave a comment

מידע זה פורסם על ידי המשתמש איליה איזנשטט. הנהלת האתר אינה אחראית לתוכנו של המידע הזה. אם יש לך שאלות, בבקשה ליצור קשר עם תורם המידע. במקרים של מחלוקת, אנא פנה אלינו.

ברוכים הבאים ל JewAge!
חפש מידע אודות מקורות משפחתך