Ilya Prejs

Ilya Prejs

Ilya Prejs

כתבות

Family tree


Ilya Prejs

(יוני 23, 1892יוני 23, 1892 רגיל
יוני 11, 1892 יל
כח סיוון ה תרנב עברי
- ינואר 10, 1958ינואר 10, 1958 רגיל
דצמבר 28, 1957 יל
יח טבת ה תשיח עברי
, מוסקבה)


(יוני 20, 1901יוני 20, 1901 רגיל
יוני 7, 1901 יל
ג תמוז ה תרסא עברי
- נובמבר 2, 1964נובמבר 2, 1964 רגיל
אוקטובר 20, 1964 יל
כז חשוון ה תשכה עברי
, מוסקבה)

תגובות

Please log in / register, to leave a comment

מידע זה פורסם על ידי המשתמש Benjamen Kretz. הנהלת האתר אינה אחראית לתוכנו של המידע הזה. אם יש לך שאלות, בבקשה ליצור קשר עם תורם המידע. במקרים של מחלוקת, אנא פנה אלינו.

ברוכים הבאים ל JewAge!
חפש מידע אודות מקורות משפחתך