Miriam Marusya Rabinovich

Miriam Marusya Rabinovich

Miriam Marusya  Rabinovich

כתבות

Family tree


Miriam Marusya Rabinovich

(18921892 רגיל
1891 יל
ה תרנב עברי
- Boston)


(מרץ 2, 1859מרץ 2, 1859 רגיל
פברואר 18, 1859 יל
כו אדר ה תריט עברי
, Pereyaslav - מאי 13, 1916מאי 13, 1916 רגיל
אפריל 30, 1916 יל
י אייר ה תרעו עברי
, Brooklyn, New York)


(18651865 רגיל
1864 יל
ה תרכה עברי
- )


(18951895 רגיל
1894 יל
ה תרנה עברי
- 19731973 רגיל
1972 יל
ה תשלג עברי
, Boston)

תגובות

Please log in / register, to leave a comment

מידע זה פורסם על ידי המשתמש סגור. הנהלת האתר אינה אחראית לתוכנו של המידע הזה. אם יש לך שאלות, בבקשה ליצור קשר עם תורם המידע. במקרים של מחלוקת, אנא פנה אלינו.

ברוכים הבאים ל JewAge!
חפש מידע אודות מקורות משפחתך