רבקה פרדקין

רבקה פרדקין

רבקה פרדקין

כתבות

Family tree


רבקה פרדקין

( - about 1918about 1918 רגיל
about 1917 יל
about ה תרעח עברי
)


(18301830 רגיל
1829 יל
ה תקצ עברי
, Lyady - 19021902 רגיל
1901 יל
ה תרסב עברי
)


( - 19151915 רגיל
1914 יל
ה תרעה עברי
)


(18901890 רגיל
1889 יל
ה תרנ עברי
, לובלין - 19521952 רגיל
1951 יל
ה תשיב עברי
, תל אביב)

תגובות

Please log in / register, to leave a comment

מידע זה פורסם על ידי המשתמש Benjamen Kretz. הנהלת האתר אינה אחראית לתוכנו של המידע הזה. אם יש לך שאלות, בבקשה ליצור קשר עם תורם המידע. במקרים של מחלוקת, אנא פנה אלינו.

ברוכים הבאים ל JewAge!
חפש מידע אודות מקורות משפחתך