Asya Magarik

Asya Magarik

כתבות

Family tree


Asya Magarik

(ינואר 25, 1920ינואר 25, 1920 רגיל
ינואר 12, 1920 יל
ה שבט ה תרפ עברי
, Cherkassy - אפריל 14, 2021אפריל 14, 2021 רגיל
אפריל 1, 2021 יל
ב אייר ה תשפא עברי
, תל אביב)


(18861886 רגיל
1885 יל
ה תרמו עברי
- יולי 3, 1961יולי 3, 1961 רגיל
יוני 20, 1961 יל
יט תמוז ה תשכא עברי
)


(19001900 רגיל
1899 יל
ה תרס עברי
, S.Medvedovka, Chigirinskij R-N, Cherkasskaya Obl. - אוגוסט 28, 1955אוגוסט 28, 1955 רגיל
אוגוסט 15, 1955 יל
י אלול ה תשטו עברי
)


(ספטמבר 12, 1911ספטמבר 12, 1911 רגיל
אוגוסט 30, 1911 יל
יט אלול ה תרעא עברי
, רוסטוב נה דונו - יולי 29, 1989יולי 29, 1989 רגיל
יולי 16, 1989 יל
כו תמוז ה תשמט עברי
, מוסקבה)


(יולי 22, 1940יולי 22, 1940 רגיל
יולי 9, 1940 יל
טז תמוז ה תש עברי
, מוסקבה - )


(מאי 3, 1948מאי 3, 1948 רגיל
אפריל 20, 1948 יל
כד ניסן ה תשח עברי
, מוסקבה - )


(מרץ 24, 1911מרץ 24, 1911 רגיל
מרץ 11, 1911 יל
כד אדר ה תרעא עברי
- מרץ 30, 1992מרץ 30, 1992 רגיל
מרץ 17, 1992 יל
כה אדר_ב׳ ה תשנב עברי
, מוסקבה)


(דצמבר 3, 1955דצמבר 3, 1955 רגיל
נובמבר 20, 1955 יל
יח כסלו ה תשטז עברי
, מוסקבה - )

תגובות

Please log in / register, to leave a comment

מידע זה פורסם על ידי המשתמש Anna Zalkind. הנהלת האתר אינה אחראית לתוכנו של המידע הזה. אם יש לך שאלות, בבקשה ליצור קשר עם תורם המידע. במקרים של מחלוקת, אנא פנה אלינו.

ברוכים הבאים ל JewAge!
חפש מידע אודות מקורות משפחתך