עמנואל שוורץ

עמנואל שוורץ

עמנואל שוורץ

כתבות

Family tree


עמנואל שוורץ

(about 1901about 1901 רגיל
about 1900 יל
about ה תרסא עברי
, Matesalka - )


(Matesalka - )


(יוני 3, 1925יוני 3, 1925 רגיל
מאי 21, 1925 יל
יא סיוון ה תרפה עברי
, New York - ספטמבר 30, 2010ספטמבר 30, 2010 רגיל
ספטמבר 17, 2010 יל
כב תשרי ה תשעא עברי
)


(יולי, 1929יולי, 1929 רגיל
יוני, 1929 יל
סיוון ה תרפט עברי
, New York - 19381938 רגיל
1937 יל
ה תרצח עברי
, New York)

תגובות

Please log in / register, to leave a comment

מידע זה פורסם על ידי המשתמש Andrey Fisher. הנהלת האתר אינה אחראית לתוכנו של המידע הזה. אם יש לך שאלות, בבקשה ליצור קשר עם תורם המידע. במקרים של מחלוקת, אנא פנה אלינו.

ברוכים הבאים ל JewAge!
חפש מידע אודות מקורות משפחתך