Ejba Norkute

Ejba Norkute

Ejba Norkute

כתבות

Family tree


Ejba Norkute

(19341934 רגיל
1933 יל
ה תרצד עברי
, סנקט פטרבורג - 19861986 רגיל
1985 יל
ה תשמו עברי
, סנקט פטרבורג)


(סנקט פטרבורג - )

תגובות

Please log in / register, to leave a comment

מידע זה פורסם על ידי המשתמש Benjamen Kretz. הנהלת האתר אינה אחראית לתוכנו של המידע הזה. אם יש לך שאלות, בבקשה ליצור קשר עם תורם המידע. במקרים של מחלוקת, אנא פנה אלינו.

ברוכים הבאים ל JewAge!
חפש מידע אודות מקורות משפחתך