אלה רינדינה

אלה רינדינה

כתבות

Family tree


אלה רינדינה

(אוקטובר 19, 1933אוקטובר 19, 1933 רגיל
אוקטובר 6, 1933 יל
כט תשרי ה תרצד עברי
- ינואר 22, 2014ינואר 22, 2014 רגיל
ינואר 9, 2014 יל
כא שבט ה תשעד עברי
)


(מאי 27, 1903מאי 27, 1903 רגיל
מאי 14, 1903 יל
א סיוון ה תרסג עברי
- פברואר 28, 1964פברואר 28, 1964 רגיל
פברואר 15, 1964 יל
טו אדר ה תשכד עברי
)


(אוגוסט 8, 1906אוגוסט 8, 1906 רגיל
יולי 26, 1906 יל
יז אב ה תרסו עברי
, Riga - אפריל 7, 1971אפריל 7, 1971 רגיל
מרץ 25, 1971 יל
יב ניסן ה תשלא עברי
, Leningrad)


(יולי 13, 1929יולי 13, 1929 רגיל
יוני 30, 1929 יל
ה תמוז ה תרפט עברי
, Harbin - )


(נובמבר 19, 1958נובמבר 19, 1958 רגיל
נובמבר 6, 1958 יל
ז כסלו ה תשיט עברי
, Leningrad - )


(ינואר 20, 1929ינואר 20, 1929 רגיל
ינואר 7, 1929 יל
ט שבט ה תרפט עברי
, Leningrad - מרץ 23, 1999מרץ 23, 1999 רגיל
מרץ 10, 1999 יל
ו ניסן ה תשנט עברי
, Leningrad)


(אוקטובר 5, 1969אוקטובר 5, 1969 רגיל
ספטמבר 22, 1969 יל
כג תשרי ה תשל עברי
, Leningrad - )

תגובות

Please log in / register, to leave a comment

מידע זה פורסם על ידי המשתמש Avi Shtein (support). הנהלת האתר אינה אחראית לתוכנו של המידע הזה. אם יש לך שאלות, בבקשה ליצור קשר עם תורם המידע. במקרים של מחלוקת, אנא פנה אלינו.

ברוכים הבאים ל JewAge!
חפש מידע אודות מקורות משפחתך