Rebekka Haas

Rebekka Haas

Rebekka Haas

כתבות

Family tree


Rebekka Haas

(17991799 רגיל
1798 יל
ה תקנט עברי
- )


(17801780 רגיל
1779 יל
ה תקמ עברי
- 18471847 רגיל
1846 יל
ה תרז עברי
)


(18291829 רגיל
1828 יל
ה תקפט עברי
, Battenhajm - 19021902 רגיל
1901 יל
ה תרסב עברי
, מושב מרחביה)

תגובות

Please log in / register, to leave a comment

מידע זה פורסם על ידי המשתמש Andrey Fisher. הנהלת האתר אינה אחראית לתוכנו של המידע הזה. אם יש לך שאלות, בבקשה ליצור קשר עם תורם המידע. במקרים של מחלוקת, אנא פנה אלינו.

ברוכים הבאים ל JewAge!
חפש מידע אודות מקורות משפחתך