ילנה

ילנה

  • הערות
    Окончила школу в день начала войны и в первый же месяц стала работать в госпитале, а в 1942 поступила в пермский медицинский институт. Когда война откатилась на запад, Елене Львовне удалось перевестись во II-й Московский медицинский институт. Жила в Москве. После окончания института и почти до самого последнего дня Елена Львовна работала врачом в г. Ярославле и ушла на пенсию в 70 лет, проработав в Ярославской больнице им. Соловьева 47 лет. Она заведовала отделением, преподавала, вела научную работу. Врача Елену Львовну Тынянову знали все жители г. Ярославля, к ней до конца ее жизни приходили за помощью.

כתבות

Family tree


ילנה

(19241924 רגיל
1923 יל
ה תרפד עברי
- 20052005 רגיל
2004 יל
ה תשסה עברי
)


(18911891 רגיל
1890 יל
ה תרנא עברי
, Rezhica - 19461946 רגיל
1945 יל
ה תשו עברי
)


(18891889 רגיל
1888 יל
ה תרמט עברי
, Vilyany - 19861986 רגיל
1985 יל
ה תשמו עברי
, Yaroslavl)


(19251925 רגיל
1924 יל
ה תרפה עברי
- 20022002 רגיל
2001 יל
ה תשסב עברי
)


(19571957 רגיל
1956 יל
ה תשיז עברי
- )


(מאי 20, 1962מאי 20, 1962 רגיל
מאי 7, 1962 יל
טז אייר ה תשכב עברי
, Yaroslavl - )

תגובות

Please log in / register, to leave a comment

מידע זה פורסם על ידי המשתמש Andrey Fisher. הנהלת האתר אינה אחראית לתוכנו של המידע הזה. אם יש לך שאלות, בבקשה ליצור קשר עם תורם המידע. במקרים של מחלוקת, אנא פנה אלינו.

ברוכים הבאים ל JewAge!
חפש מידע אודות מקורות משפחתך