Евгений Францевич Vitachek

Евгений Францевич Vitachek

כתבות

Family tree


Евгений Францевич Vitachek

(אפריל 29, 1880אפריל 29, 1880 רגיל
אפריל 17, 1880 יל
יח אייר ה תרמ עברי
, צ'כיה - פברואר 16, 1946פברואר 16, 1946 רגיל
פברואר 3, 1946 יל
טו אדר ה תשו עברי
, מוסקבה)


(18791879 רגיל
1878 יל
ה תרלט עברי
, רוסטוב נה דונו - 19531953 רגיל
1952 יל
ה תשיג עברי
, מוסקבה)


(ינואר 17, 1910ינואר 17, 1910 רגיל
ינואר 4, 1910 יל
ז שבט ה תרע עברי
- 19831983 רגיל
1982 יל
ה תשמג עברי
, מוסקבה)

תגובות

Please log in / register, to leave a comment

מידע זה פורסם על ידי המשתמש Iosif Polovinchik. הנהלת האתר אינה אחראית לתוכנו של המידע הזה. אם יש לך שאלות, בבקשה ליצור קשר עם תורם המידע. במקרים של מחלוקת, אנא פנה אלינו.

ברוכים הבאים ל JewAge!
חפש מידע אודות מקורות משפחתך