Korney Chukovsky

Korney Chukovsky

  • תגיות
    יהודים מפורסמים,

כתבות

Family tree


Korney Chukovsky

(מרץ 31, 1882מרץ 31, 1882 רגיל
מרץ 19, 1882 יל
יא ניסן ה תרמב עברי
, סנקט פטרבורג - אוקטובר 28, 1969אוקטובר 28, 1969 רגיל
אוקטובר 15, 1969 יל
טז חשוון ה תשל עברי
, מוסקבה)

תגובות

Please log in / register, to leave a comment

מידע זה פורסם על ידי המשתמש Dasha דיאקוב. הנהלת האתר אינה אחראית לתוכנו של המידע הזה. אם יש לך שאלות, בבקשה ליצור קשר עם תורם המידע. במקרים של מחלוקת, אנא פנה אלינו.

ברוכים הבאים ל JewAge!
חפש מידע אודות מקורות משפחתך